Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Uniapneakonsultointipalvelut Armi Luukkonen (10 ja 24 pykälän) ja EU:n yleisen tietosuoja- asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 28.11.2022.

Rekisterinpitäjä

Uniapnea konsultointipalvelut Armi Luukkonen

Peikonkuja 3, 50970 MIKKELI

Y-tunnus 3164649-6 

Puhelin:  050 3561946 

Sähköposti:

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Armi Luukkonen, p. 050 3561946

Sähköposti:

Rekisterin nimi

Uniapneapalvelut Armi Luukkonen, asiakasrekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilön suostumuksella liittyen hyvinvointipalveluiden asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, kuten asiakassuhteen edellyttämiin yhteydenottoihin. 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan etu- ja sukunimi, sähköposti, tiedot tilatuista palveluista tai tuotteista ja niiden muutoksista sekä tietoja asiakkaan palveluostoista ja toimituksista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta puhelimitse, sähköpostilla, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa maksamattomien laskujen perimiseksi, sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tietojen säilytys ja hävittäminen

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan. Laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomaksi käyneet tiedot hävitetään asianmukaisesti.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle, joka myös vastaa mahdollisiin lisätietopyyntöihin.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”) Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti (sähköposti) rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle